Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα: Πώς να αναγνωρίζετε τους κινδύνους

Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα: Πώς να αναγνωρίζετε τους κινδύνους

Τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Υλικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και όχι μόνο, μπορεί κανείς να εντοπίσει σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και μπορούν να είναι επιβλαβή εάν δεν τύχουν κατάλληλης διαχείρισης. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τα εν λόγω απόβλητα και να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή και ασφαλή διαχείρισή τους.

Πολλά οικιακά αντικείμενα, όπως καθαριστικά, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, μπαταρίες και ηλεκτρικές συσκευές, εμπεριέχουν επικίνδυνα υλικά. Όταν αυτά τα προϊόντα δεν απορρίπτονται σωστά, μπορούν να μολύνουν το έδαφος και το νερό, συνιστώντας απειλή για την άγρια ζωή και την ανθρώπινη υγεία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι για τους πιθανούς κινδύνους που τα εν λόγω προϊόντα φέρουν και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας όταν τα χρησιμοποιούν ή τα πετούν.

Η σωστή διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων είναι ουσιώδης για την αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Πολλές χώρες προσφέρουν συγκεκριμένα προγράμματα για τη συλλογή και σωστή διαχείριση αυτών των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων χώρων απόθεσης και συλλογής.

Τέτοιοι χώροι είναι στην Κύπρο τα Πράσινα Σημεία, όπου το κοινό μπορεί να μεταφέρει και να αποθέσει στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους τους τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα. Οι Λειτουργοί των Πράσινων Σημείων, φροντίζουν έτσι ώστε τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα να τύχουν σωστής περιβαλλοντικής διαχείρισης για να μην αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και κατ’ επέκταση την ανθρώπινη υγεία.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα. Μαθαίνοντας για τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, τους πιθανούς κινδύνους και τις πρακτικές ασφαλής διαχείρισής τους, είμαστε σε θέση να επιλέγουμε προϊόντα που επιφέρουν λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον αλλά και να φροντίζουμε για την ασφαλή απόρριψη και διαχείρισή τους.

Τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, φέρουν σύμβολα στη συσκευασία τους ώστε να γνωρίζουμε την επικινδυνότητά τους αλλά και το πώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον. Είναι σημαντικό για τη δική μας ασφάλεια να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα και να γνωρίζουμε πώς πρέπει να τα διαχειριστούμε.

Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει για σας μία λίστα με τα διάφορα σύμβολα που μπορεί κάποιος να δει στα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, καθώς και παραδείγματα τέτοιων επικίνδυνων προϊόντων.

 Αναλυτικά τί συμβολίζει η κάθε ένδειξη:

 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ

Προκαλεί ή επιτείνει την πυρκαγιά. Αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Παραδείγματα προϊόντων: Λευκαντικό, οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πυρκαγιά εάν εκτεθεί σε σπίθες, φλόγες, θερμότητα.

Παραδείγματα προϊόντων: Έλαιο για λυχνίες, βενζίνη, ασετόν για τα νύχια.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

Ευαίσθητο στη φωτιά, τη θερμότητα, τους κραδασμούς ή την τριβή.

Παραδείγματα προϊόντων: Πυροτεχνήματα, πυρομαχικά.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και των ματιών. Προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος.

Παραδείγματα προϊόντων: Απορρυπαντικά καθαρισμού, καθαριστικά τουαλέτας, ψυκτικό υγρό.

 ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία.

Παραδείγματα προϊόντων: Νέφτης, βενζίνη, έλαιο για λυχνίες.

 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μακροχρόνιες επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Παραδείγματα προϊόντων: Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, βενζίνη, νέφτης.

 ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Απειλητικό για τη ζωή ακόμα και σε μικρές ποσότητες ή σύντομη έκθεση.

Παραδείγματα προϊόντων: Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, μεθανόλη.

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

Προκαλεί εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια. Προκαλεί διάβρωση των μετάλλων.

Παραδείγματα προϊόντων: Καθαριστικά αποχέτευσης, οξικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, αμμώνιο.

ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Το δοχείο μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Πολύ ψυχρό υγρό, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους.

Παράδειγμα προϊόντος: Μποτίλιες γκαζιού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to top
en_GB