Πορτοκαλί Προειδοποίηση! 07 Ιουνίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι τα Πράσινα Σημεία Λευκωσίας στις 07 Ιουνίου 2024 δεν θα δέχονται επισκέπτες από τις 11:00 – 17:00 μ.μ.

Βάσει νομοθεσίας και για λόγους ασφάλειας του κοινού και των εργαζόμενων, όταν εκδίδεται Πορτοκαλί Προειδοποίηση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα Πράσινα Σημεία Λευκωσίας δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Τις μέρες και ώρες που τίθεται σε ισχύ η Πορτοκαλί Προειδοποίηση, προτρέπεται το κοινό να μην επισκέπτεται τα Πράσινα Σημεία για τη δική του ασφάλεια αλλά και των εργαζομένων μας!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
el