ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Θερινό ωράριο = Απρίλιος - Σεπτέμβριος

Χειμερινό ωράριο = Οκτώβριος - Μάρτιος